Tư vấn xử lý nền đất yếu

Công tác xử lý nền đất yếu nhằm mục đích làm tăng sức chịu tải của nền đất, cải thiện một số tính chất cơ lý của nền đất yếu (giảm hệ số rỗng, giảm tính nén lún, tăng độ chặt, tăng trị số modun biến dạng, tăng cường độ chống cắt của đất... ) phục vụ công tác xây dựng các công trình.

Căn cứ vào điều kiện địa chất, điều kiện thi công và mục đích sử dụng của của dự án để lựa chọn phương án xử lý nền hợp lý nhất. Hiện nay Portcoast_Geo đã thực hiện thành công công tác tư vấn thiết kế xử lý nền đất yếu bằng phương pháp bơm hút chân không kết hợp bấc thấm và gia tải trước cho một số dự án như Cảng Container quốc tế Sài Gòn Việt Nam, Cảng Sài Gòn Hiệp Phước,...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH XỬ LÝ NỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI KẾT HỢP BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-01 tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-02
Thi công bấc thấm -PVD installation Thi công hệ thống tường sét - Cutoff wall installation
tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-03 tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-05
Lắp đặt thiết bị quan trắc - Monitoring instruments installation Lắp hệ thống thoát nước ngang và đồng hồ đo áp bãi - Installation of horizontal pipe and vacuum gauges
tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-05 tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-06
Trãi vãi địa kỹ thuật - Geotextile installation Trãi màng HDPE - HDPE Geomembrane installation
tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-07 tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-08
Kết nối màng bằng đường hàn đôi - Double hot wedge welding seam Xử lý hàn đùn tại vị trí lắp thiết bị đo - Extrusion wedge welding for instrument location
tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-09 tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-10
Xử lý hàn đùn tại vị trí lắp thiết bị đo - Extrusion wedge welding for instrument location Vị trí lắp đặt thiết bị hoàn tất sau khi hàn đùn - Extrusion wedge welding finished
tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-11 tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-12
Kiểm tra chất lượng đường hàn - Testing the welding line Hoàn tất thi công HDPE Geomembrane - Completion HDPE work
tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-13 tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-14
Lắp đặt hệ thống bơm nước- Installation of the water pump system Hệ thống điều khiển bơm - The control panel system
tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-15 tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-16
Lắp đặt hệ thống bơm chân không - Installation of the vaccum pump system Hệ thống điều khiển bơm - The control panel system
tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-17 tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-18
Nhà bơm - The pumping house Sau khoảng 12 ngày bơm thử, tốc độ lún trung bình ngoài bãi là 3cm/ngày - After 10 days trial pumping, the settlement rate about 3cm/days)

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH XỬ LÝ NỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI KẾT BẤC THẤM

tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-19 tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-20
Thi công bấc thấm đứng (PVD)
tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-21 tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-22
Thi công cát gia tải