Tư vấn giám sát

Công tác khoan khảo sát địa chất và thí nghiệm hiện trường luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong công tác thiết kế xây dựng công trình vì có độ chính xác và tin cậy cao, phản ánh đúng thực trạng của đất nền. Portcoast_Geo luôn chú trọng đầu tư và cải tiến thiết bị, nâng cao khả năng tự động hóa với các phần mềm điều khiển và thu thập số liệu tự động tại hiện trường nhằm hạn chế tối đa những sai xót do con người gây ra. Ngoài ra, Portcoast_Geo thường xuyên tổ chức các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ, tham gia hội thảo do các trường đại học trong và ngoài nước về lĩnh vực này nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCNV của công ty.

Với đội ngũ kỹ thuật hiện trường và các chuyên gia giàu kinh nghiệm, Portcoast_Geo luôn là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn khoan khảo sát địa chất và thí nghiệm hiện trường.

 

MỘT SỐ HÌNH LỚP HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VÀ GIÁM SÁT KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT, THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

tu-van-giam-sat01 tu-van-giam-sat02
Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát khoan địa chất và thí nghiệp hiện trường
tu-van-giam-sat03 tu-van-giam-sat04
Công tác giám sát khoan trên bờ và thí nghiệm SPT
tu-van-giam-sat05 tu-van-giam-sat06
Công tác giám sát  khoan dưới nước và thí nghiệm SPT
tu-van-giam-sat07 tu-van-giam-sat08
Công tác giám sát thí nghiệm hiện trường
tu-van-giam-sat09 tu-van-xu-ly-nen-dat-yeu-10
Công tác giám sát thí nghiệm hiện trường