Khảo sát địa chất Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa

PCGeo đã thực hiện khảo sát địa chất trên biển công trình Nhà máy lọc hóa dầu Nghi sơn thuộc huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa. Hạng mục khảo sát bao gồm khoan địa chất, thí nghiệm xuyên tĩnh điện, thí nghiệm cắt cánh, thí nghiệm đo điện và nhiệt trở suất thực hiện chủ yếu trên biển được thực hiện từ tháng 6/2009 đến đầu tháng 10/2009. Đây là công trình do Tổng Công ty dầu khí việt nam làm Chủ đầu tư.

305-1