Khảo sát địa chất nâng cấp tuyến kênh chợ Gạo - Tiền Giang

Ngày 17-9-2010, Ban Quản lý các dự án đường thủy thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã ký hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế cải tạo kênh Chợ Gạo với liên danh tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định và địa kỹ thuật, và Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế cầu Lớn - hầm. Ông Trần Tấn Phúc – Tổng giám đốc công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển làm đại diện.

304-1

 Vị trí kênh Chợ Gạo

Kênh Chợ Gạo dài 27,2 km nối sông Vàm Cỏ (Long An) với sông Tiền (Tiền Giang) sẽ được nạo vét đạt độ sâu chạy tàu là 4m, chiều rộng luồng tối thiểu 80m; xây dựng kè bảo vệ bờ kênh và đường dân sinh hai bên kênh dài 22,65 km; đồng thời xây dựng khu cứu hộ đường thủy.

Tuyến kênh này là mắc xích liên thông giữa hệ thống các sông: Cái Mép - Thị Vải, Đồng Nai, Soài Rạp với hệ thống sông Cửu Long.Hiện nay, Công ty TNHH Địa kỹ thuật và Giao thông Anh Vũ đã và đang tiến hành khoan khảo sát địa chất và thí nghiêm hiện trường đồng thời thực hiện thí nghiệm trong phòng nhằm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất thuộc dự án Nâng cấp Kênh Chợ Gạo phục vụ cho công tác thiết kế cải tạo kênh Chợ Gạo.

304-2

Công tác lắp đặt giàn khoan khảo sát tại công trình nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo