Thí nghiệm cơ học

Các chỉ tiêu của đá về cường độ bao gồm các thí nghiệm cơ bản sau:
-Thí nghiệm nén tải trọng điểm
-Thí nghiệm nén một trục
-Thí nghiệm xác định chỉ số phân rã
-Thí nghiệm cắt trực tiếp

1)THÍ NGHIỆM NÉN TẢI TRỌNG ĐIỂM

Thí nghiệm nén tải trọng điểm cho phép xác định nhanh cường độ kháng cắt điểm của mẫu đá. Trong thí nghiệm này mẫu đá sẽ được kẹp giữa hai điểm của máy nén sau đó tăng tải trọng cho đến khi mẫu bị phá hoại. Giá trị lớn nhất sẽ được ghi lại để tính toán cho cường độ nén điểm trên mẫu đá. Thí nghiệm này được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM 5731.

da-7

Thí nghiệm nén tải trọng điểm

2)THÍ NGHIỆM NÉN MỘT TRỤC

Thí nghiệm nén một trục nhằm xác định cường độ kháng nén một trục của mẫu lõi đá (qu), và modun biến dạng (Es50¬) của mẫu đá có dạng hình trụ. Thí nghiệm được thực hiện bằng máy nén thủy lực, TYA-2000 (Trung Quốc), lực và chuyển vị được đo bằng cảm biến đo lực và chuyển vị và được DATALOGER thu thập số liệu thông qua máy tính.Quá trình thí nghiệm tuân thủ theo tiêu chuẩn ASTM D 2938-95

da-8

Thí nghiệm nén 1 trục

3)THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ PHÂN RÃ

Thí nghiệm xác định chỉ số phân rã của đá phiến sét hoặc các loại đá tương tự sau hai chu trình mài mòn khô và ướt. Tốc độ phân rã của đá là tỷ lệ phần trăm của khối lượng khô của mẫu đá phiến sét còn lại trên rây 2.00mm (Rây số 10). Thí nghiệm này được tiến hành theo tiêu chuẩn ASTM 4644

da-9

Thí nghiệm xác định chỉ số phân rã

4)THÍ NGHIỆM CẮT TRỰC TIẾP

Thí nghiệm cắt trực tiếp cho mẫu đá nhằm xác định cường độ sức kháng cắt đỉnh và cường độ sức kháng cắt dư, đồng thời xác định góc ma sát trong của mẫu đá.
Mẫu đá được đặt vào khuôn nghiêng sau đó đưa vào giữa hai tấm phẳng của máy ép thủy lực. Dữ liệu thí nghiệm được ghi lại bằng các thiết bị cảm biến đo lực và đo chuyển vị thông qua hệ thống DATALOGER

da

Thí nghiệm cắt trực tiếp