Thí nghiệm vật lý

Việc xác định các chỉ tiêu cơ lý của đá là vô cùng quan trọng khi móng của công trình xây dựng được đặt trên nó. Các đặc trưng của đá được xác định trong phòng thí nghiệm bao gồm các chỉ tiêu vật lý, cường độ về biến dạng, về kiểu phá hoại, môđun đàn hồi…

Chỉ tiêu vật lý cơ bản của đá bao gồm:.

-Độ ẩm

-Dung trọng

-Tỷ trọng

-Độ rỗng

1) DUNG TRỌNG
Thí nghiệm xác định dung trọng và độ rỗng của mẫu đá nhằm mục đích xác định độ rỗng hữu hiệu và dung trọng của mẫu đá có dạng hình học bất kì. Mẫu đại diện được chọn, lau sạch và cân khối lượng bản thân sau đó được bão hòa trong nước. Khối lượng mẫu bão hòa trong nước được xác định bằng cân thủy tĩnh. Tiếp theo đó mẫu đất được lấy ra khỏi bồn nước, làm khô bề mặt và cân khối lượng của mẫu đá bão hòa sau khi lau khô bề mặt

da-5

Thiết bị thí nghiệm dung trọng


2) ĐỘ ẨM
Thí nghiệm độ ẩm của đá hầu như giống với quy trình thí nghiệm xác định độ ẩm của đất. Độ ẩm của đá được xác định là tỷ số phần trăm của khối lượng nước chứa trong lỗ rỗng của mẫu đá với khối lượng khô của mẫu đá. Mẫu đá được cân sau đó sấy tới khối lượng không đổi tại nhiệt độ 105oC ± 3oC. Khối lượng sau khi sấy là khối lượng khô của mẫu đá. Thí nghiệm này được thực hiện  theo tiêu chuẩn ASTM 2216.

da-6

Thiết bị thí nghiệm độ ẩm