Thí nghiệm vật lý

THÍ NGHIỆM THÀNH PHẦN HẠT

 

Phân tích thành phần hạt trong một mẫu đất bao gồm hai bước: phân tích rây sàng cho nhóm hạt thô (>0.075mm) và phân tích bằng tỷ trọng kế cho nhóm hạt mịn (< 0.075mm).Kết quả phân tích của hai thí nghiệm được diễn tả trên đồ thị đường cong phân bố đường kính cỡ hạt theo theo tỷ lệ lôgarít thập phân và theo phần trăm cỡ hạt nhỏ hơn đường kính tương ứng trên cùng một tọa độ. Từ đường cong phân bố cỡ hạt có thể tính hệ số đồng nhất (Cu) dựa trên đường kính có hiệu (D60 &D10). Thí nghiệm này được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM D421 & D422.

dat1 dat2
Phân tích bằng tỷ trọng kế
dat3 dat4
Đồ thị đường cong phân bố cỡ hạ Phân tích bằng rây sàng

 

THÍ NGHIỆM GIỚI HẠN ATTERBERG

Nhằm xác định giới hạn chảy (LL) và giới hạn dẻo (PL)  trong đất dính, đây là các chỉ tiêu thí nghiệm quan trọng trong việc phân loại và gọi tên đất dính. Ngoài ra thí nghiệm Atterberg cho ta biết được lịch sử ứng suất hình thành của lớp đất từ cường độ kháng cắt không thoát nước của trầm tích sét bão hòa đồng nhất liên hệ với độ ẩm của nó. Thí nghiệm hoàn toàn được thực hiện bằng thiết bị HUMBOLDT –USA và theo tiêu chuẩn ASTM, BS.
dat5 dat6
Thí nghiệm giới hạn chảy bằng chùy xuyên Máy đập chày tự động

 

THÍ NGHIỆM HÓA

-Thí nghiệm xác định hàm lượng Clo
-Thí nghiệm xác định hàm lượng Sulphate
-Thí nghiệm xác định độ pH
-Thí nghiệm xác định hàm lượng Carbonate
-Thí nghiệm xác định hàm lượng hữu cơ.
Mục đích của thí nghiệm này nhằm đánh giá đặc tính ăn mòn và tính nén lún của đất. Thí nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn BS 1377 Part 3

dat7
Hình ảnh Thí nghiệm hóa

 

Nhằm xác định giới hạn chảy (LL) và giới hạn dẻo (PL)  trong đất dính, đây là các chỉ tiêu thí nghiệm quan trọng trong việc phân loại và gọi tên đất dính. Ngoài ra thí nghiệm Atterberg cho ta biết được lịch sử ứng suất hình thành của lớp đất từ cường độ kháng cắt không thoát nước của trầm tích sét bão hòa đồng nhất liên hệ với độ ẩm của nó. Thí nghiệm hoàn toàn được thực hiện bằng thiết bị HUMBOLDT –USA và theo tiêu chuẩn ASTM, BS.