Thí nghiệm nén tĩnh cọc

Phương pháp thí nghiệm nén tĩnh dùng để đánh giá hành vi ứng xử của hệ cọc-đất dưới tác dụng của tải trọng tĩnh tác dụng lên đầu cọc. Phương pháp thí nghiệm này được xem là mô hình thí nghiệm phù hợp nhất với điều kiện làm việc thực tế của cọc và có thể áp dụng cho cọc đơn hoặc nhóm cọc. Tùy theo các thông số cần đánh giá, thí nghiệm có thực hiện theo các mô hình thí nghiệm sau: nén tĩnh dọc trục, nén ngang và kéo (tải nhổ).

Mô hình thí nghiệm được áp dụng phổ biến nhất là thí nghiệm nén tĩnh dọc trục. Phương pháp này được thực hiện bằng cách tác dụng một tải trọng tĩnh theo từng cấp lên đầu cọc thông qua hệ thống truyền tải và hệ đối tải. Hệ thống truyền tải có thể gồm một hoặc nhiều kích thủy lực được điều áp bằng một bơm thủy lực cao áp. Hệ thống đối tải có thể được xây dựng bởi một hệ thống các dầm thép và các khối bê tông hoặc một hệ thống các cọc neo vào đất. Tải trọng từng cấp tác dụng vào cọc có thể được bằng Loadcell được đặt giữa dầm chính và kích thủy lực hoặc bởi đồng hố đo áp suất dầu đã được hiệu chỉnh.

thi-nghiem-nen-tinh-coc-1

Hình ảnh thử tĩnh cọc dưới nước với tải trọng 750T

Độ lún của đầu cọc được đo bằng 04 sensor đo chuyển vị kết nối với máy tính chuyên dụng hoặc bởi 04 đồng hồ đo chuyển vị có độ chính xác 0.01mm được cố định trên các dầm chuẩn và đối xứng nhau trên tấm đệm đầu cọc làm bằng thép cứng.

Kết quả thí nghiệm là mối quan hệ giữa tải trọng và chuyển vị đầu cọc được thiết lập dưới dạng biểu đồ tải trọng – chuyển vị. Tải trọng tới hạn của cọc có thể được minh giải dựa trên biểu đồ tải trọng – chuyển vị bằng nhiều phương pháp khác nhau.

thi-nghiem-nen-tinh-coc-2
Hình ảnh thử tĩnh cọc trên bờ với tải trọng 1000T