Thí nghiệm nén ngang PMT

Thí nghiệm nén ngang cung cấp mối quan hệ ứng suất-biến dạng của đất ở hiện trường. Môđun biến dạng (Ep) và ứng suất tới hạn (PL) của đất tại hiện trường có thể được tính toán dựa vào mối quan hệ ứng suất-biến dạng này và được sử dụng cho công tác phân tích địa kỹ thuật và thiết kế nền móng. nen-ngang-pmt-1-th

Thí nghiệm nén ngang được thực hiện bằng cách tác dụng áp suất vào thành hố khoan. Thiết bị thí nghiệm nén ngang gồm có 2 phần hộp điều khiển thí nghiệm được đặc trên mặt đất và buồn thí nghiệm thì được đưa vào trong hố khoan đến độ sâu thí nghiệm. Buồng nén gồm 1 buồng đo và 2 buồng bảo vệ.

nen-ngang-pmt-2
Ngay khi buồng nén được đưa đến độ sâu thí nghiệm, buồng bảo vệ được thổi phồng để cố định buồn nén vào vị trí thí nghiệm trong hố khoan. Tiếp theo, buồng đo được tăng áp lực bằng nước bơm phồng vào màng cao su dẻo của nó để tạo áp lực tác dụng lên thành hố khoan. Khi áp suất trong buồng đo tăng lên thì thành hố khoan cũng biến dạng. Áp suất bên trong buồn đo được giữ không đổi trong khoảng 60 giây và thể tích tăng lên để duy trì áp suất không đổi sẽ được ghi lại. Biểu đồ tải trọng – biến dạng sẽ được xây dựng dựa trên mối quan hệ áp suất và biến dạng được ghi lại trong suốt quá trình thí nghiệm. nen-ngang-pmt-3