Thí nghiệm bàn nén

Thí nghiệm bàn nén hiện trường được thực hiện bằng cách tác dụng tải trọng  thẳng đứng theo từng cấp tải vào lớp đất nền thông qua bàn nén chịu lực bằng thép, bộ kích thủy lực và giàn đối tải cho đến khi đạt đến cấp tải lớn nhất hoặc đất nền bị phá hoại. Độ lún của bàn nén theo từng cấp tải được đo bằng từ 3 hoặc 4 đồng hồ đo chuyển vị được gắn cố định cách nhau từ 120o đến 90o trên bàn nén và tải trọng thí nghiệm theo từng cấp được đo bằng đồng hồ đo áp lực. ban-nen-1
Hình ảnh TN bàn nén PBT

Thí nghiệm nhằm mục đích xác định sức chịu tải tới hạn và mô đun biến dạng của lớp đất nền bên dưới bàn nén trong phạm vi chiều sâu từ 2 – 3 lần đường kính của tấm nén dựa trên đường cong tải trọng - độ lún được xây dựng dựa trên mối quan hệ tải trọng tác dụng và độ lún tương ứng theo từng cấp tải.

ban-nen-2
Biểu đồ độ lún vs áp lực