Quan trắc mực nước ngầm

1) Giếng quan trắc nước ngầm được sử dụng để theo dõi mực nước ngầm trong một lớp đất nào đó của địa tầng.


Giếng quan trắc nước ngầm bao gồm hệ thống ống lọc PVC bọc vãi địa được nối với nhau trong suốt chiều dài lớp đất cần quan trắc và cách ly với nước mặt hoặc lớp đất khác bằng lớp đệm bentonite.


Số đọc được thu thập bằng cách thả đầu đo của cuộn dây đo nước vào trong ống dẫn cho đến khi nghe được tiếng beep từ cuộn dây đo. Số đọc là chiều dài tính từ đỉnh ống đến khi nghe được tiếng beep.


2) Thiết bị quan trắc mực nước ngầm tự động bao gồm một sensor đo mực nước được nối với bộ ghi dữ liệu thông qua hệ thống dây cable. Thiết bị này được thả vào trong giếng quan trắc nước ngầm và gắn cố định trong ống PVC.


Thiết bị quan trắc mực nước ngầm tự động có khả năng ghi số liệu liên tục lên đến hàng giây.

 

thi-nghiem-dia-ky-thuat-13
Lấy số đọc mực nước ngầm
thi-nghiem-dia-ky-thuat-14
Thiết bị quan trắc mực nước ngầm tự động