Quan trắc lún sâu

1)Thiết bị đo lún sâu cảm ứng từ được sử dụng để quan trắc độ lún của các lớp đất yếu trong địa tầng khi xử lý nền hoặc trong quá trình xây dựng các kết cấu cơ sở hạ tầng.


Thiết bị đo lún sâu cảm ứng từ bao gồm nhện từ, bàn từ, mốc từ, bộ nối telescoping, ống dẫn và cuộn dây đo cảm ứng từ.


Số đọc được thu thập bằng cách thả đầu đo của cuộn dây đo cảm ứng từ vào trong ống dẫn cho đến khi nghe được tiếng beep từ cuộn dây đo. Số đọc là chiều dài tính từ đỉnh ống đến khi nghe được tiếng beep.


2)Thiết bị đo lún sâu ghi số liệu liên tục được sử dụng để quan trắc độ lún của các vị trí đặc biệt trong các lớp đất cần theo dõi diễn biến liên tục độ lún.


Thiết bị đo lún sâu ghi số liệu liên tục bao gồm hệ thống hộp sensor chuyển vị, neo điểm, thanh đo nối bằng plastic, data log ghi số liệu
Kết nối cable với data log và cấu hình thời gian đo, thời gian đo có thể ghi liên tục đến từng giây.


Hệ thống ghi số liệu có thể chuyển data qua internet theo thời gian thực.


 

thi-nghiem-dia-ky-thuat-07
Nhện từ
thi-nghiem-dia-ky-thuat-08
Cuộn dây đo cảm ứng từ
thi-nghiem-dia-ky-thuat-09
Neo điểm
thi-nghiem-dia-ky-thuat-10
Hộp sensor chuyển vị