Quan trắc lún mặt

1)Bàn đo lún được sử dụng để đo độ lún tổng cộng của công trình nhằm kiểm tra độ lún, tốc độ lún để bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Ngoài ra, độ lún còn được dung để phân tích xác định mức độ cố kết của đất nền, xác định độ lún lệch…


Số đọc của thiết bị đo lún mặt được đo bằng máy thủy bình và Mia. Cao độ đỉnh ống của bàn đo lún sẽ được xác định nhờ vào công tác đo cao, dẫn thủy chuẩn kỹ thuật từ các mốc đến các bàn đo lún.


Độ lún chính là sự chênh lệch cao độ giữa các lần đo và cao độ ban đầu khi lắp đặt.


2)Thiết bị đo lún mặt tự động được sử dụng trong những công trình mang tính chất quan trọng hoặc các vị trí móng lắp đặt các máy móc trọng tải lớn và cần sự ổn định khi hoạt động.


Thiết bị đo lún mặt tự động bao gồm bàn đo lún mặt có gắn sensor đo lún được nối với sensor đo áp lực. Khi lắp đặt phải khoan vào tầng đất cứng xem như không lún, sensor đo áp lực này sẽ được neo vào tầng đất cứng.
Kết nối cable với data log và cấu hình thời gian đo, thời gian đo có thể ghi liên tục đến từng giây.


Hệ thống ghi số liệu có thể chuyển data qua internet theo thời gian thực.

 

thi-nghiem-dia-ky-thuat-11
thi-nghiem-dia-ky-thuat-12