Thí nghiệm xuyên tĩnh và tiêu tán ALNLR

Thí nghiệm xuyên tĩnh điện là một thiết bị đa năng và cho kết quả hiện trường nhanh nhất. Kết quả xuyên cho phép dự đoán địa tầng sơ bộ chính xác nhất mà không có một thiết bị nào có thể so sánh được. Số liệu được ghi nhận bằng sóng âm đến bộ thu dữ liệu đặt trên mặt đất, thiết bị được gắn trong đầu xuyên giúp cho người vận hành dễ dàng kiểm soát độ nghiêng trong quá trình xuyên. xuyen-tinh-1
Xuyên CPTu trên biển bằng Jack-up
Ngoài các số liệu cơ bản thu được như: sức kháng xuyên (qc), lực ma sát thành (fs),…thiết bị còn cho phép tiến hành thí nghiệm tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng tại hiện trường – một chỉ tiêu quan trọng trong tính toán hệ số cố kết ngang của đất (ch). xuyen-tinh-2
Xuyên CPTu trên cạn
Với số lượng 04 mũi côn, 3 bộ thu dữ liệu C-Mon, PC-Mon và 4 dàn ép thủy lực từ 10 đến 20 tấn, PortcoastGeo tự hào là đơn vị thực hiện nhiều mét xuyên nhất, luôn đáp ứng được những yêu cầu về khối lượng và tiến độ của Chủ đầu tư. xuyen-tinh-3
Số liệu xuyên thể hiện trực tiếp trên màn hình