Khoan khảo sát

Khoan địa chất nhằm thu thập số liệu địa chất phục vụ cho công tác thiết kế, thi công các công trình xây dựng. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất để đánh giá địa tầng của khu vực xây dựng, trong quá trình khoan mẫu đất được lấy lên phục vụ cho các thí nghiệm trong phòng. Hiện nay phương pháp này vẫn là công cụ đắc lực cho công tác xây dựng ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Với số lượng hơn 10 máy khoan cùng đội ngũ kỹ thuật lành nghề, PortcoastGeo luôn đáp ứng được yêu cầu tiến độ của Chủ đầu tư cũng như điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. khoan-khao-sat-1
Khoan khảo sát trên biển bằng Jackup
Với công suất máy khoan 20HP đủ để tạo ra hố khoan đến 100m trong tầng đất, đá. Hố khoan được tạo bằng phương pháp khoan xoay kết hợp với bơm tuần hoàn dung dịch. Các thí nghiệm hiện trường cũng có thể thực hiện trong quá trình khoan như: thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), thí nghiệm cắt cánh trong hố khoan (FVST), thí nghiệm nén ngang và một số thí nghiệm cần thiết khác. Ngoài ra, hố khoan địa chất còn phục vụ đắc lực cho công tác lắp đặt các thiết bị quan trắc địa kỹ thuật. khoan-khao-sat-2
Khoan khảo sát trên sông bằng phao chuyên dụng
khoan-khao-sat-3
Khoan khảo sát trên bờ