Cắt cánh

Thí nghiệm cắt cánh hiện trường dùng để xác định sức kháng cắt không thoát nước của đất ở hiện trường, thí nghiệm được thực hiện trong ống bao hoặc trong hố khoan. Khi đưa cánh đến độ sâu thí nghiệm, tiến hành xoay cánh cắt đất với một tốc độ thích hợp, phản lực cắt đất được đo bằng vòng lực ở phía trên. Kết quả sau cùng là cường độ kháng cắt của đất ở độ sâu thí nghiệm cat-canh-1
Thí nghiệm cắt cánh trên bờ, ép bằng thủy lực
Đối với thí nghiệm cắt cánh trong hố khoan, cánh cắt được ấn xuống một độ sâu khoảng 3 lần đường kính cánh so với đáy hố khoan. Đối với thí nghiệm cắt trong ống bao, cánh được ấn ra khỏi đầu bảo vệ ở một độ sâu tương tự như cắt trong hố khoan. cat-canh-2
Thí nghiệm cắt cánh dưới nước đặt trên Jack-up
Thí nghiệm cắt cánh hiện trường áp dụng đối với địa tầng đất sét có trạng thái chảy đến dẻo cứng, tùy theo trạng thái của đất mà kích thước cánh cắt được thay đổi cho phù hợp. Với số lượng 4 máy cắt hoạt động tốt, hệ cánh và ống bao được ép xuống bằng máy ép chuyên dụng có công suất 15 tấn, đảm bảo được các yêu cầu về tiến độ cho dự án. cat-canh-3
Thí nghiệm cắt cánh trên bờ, ép bằng con đội