Ban lãnh đạo

nguyen-duy-quang  nguyen-vo-dang-tho tran-quang-ho

TS. NGUYỄN DUY QUANG

Chủ tịch Hội đồng thành viên

             

Ths. NGUYỄN VÕ ĐĂNG THỌ

Giám đốc

             

Ths. TRẦN QUANG HỘ

Chuyên gia Nền Móng, Địa Kỹ Thuật

 

 

 

 

 duong-toan-thinh  Pham Thi Bich Ngoc

 KS. DƯƠNG TOÀN THỊNH

Phó Giám đốc thường trực

Ths. PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

Phó Giám đốc