Ban lãnh đạo

nguyen-danh-nam nguyen-vo-dang-tho tran-quang-ho

KS.NGUYỄN DANH NAM

Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên

             

Ths.NGUYỄN VÕ ĐĂNG THỌ

Giám đốc

             

Ths.TRẦN QUANG HỘ

Chuyên gia Nền Móng, Địa Kỹ Thuật

 

 

  Pham Thi Bich Ngoc

 

Ths.PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

Phó Giám đốc