CÔNG TY TNHH ĐỊA KỸ THUẬT
PORTCOAST

Công Ty TNHH ĐỊA KỸ THUẬT PORTCOAST tên cũ là công ty TNHH Địa Kỹ Thuật và Giao thông Anh Vũ.

Là thành viên của công ty CP TVTK CẢNG-KỸ THUẬT BIỂN, PORTCOAST-GEO được trang bị những phần mềm, thiết bị khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật tân tiến, hiện đại và chính xác.

Phòng thí nghiệm trực thuộc công ty được Bộ Xây Dựng công nhận là phòng thí nghiệm chuẩn của Bộ XD với mã số LAS 493

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu trong lĩnh vực khảo sát, tư  vấn, thí nghiệm địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng, thi công xử lý nền, kiểm định công trình...

...

Xem tiếp